Ministeri Mikkoselta vihdoin vastaus Pelastusopiston tulevaisuudesta

Olen on ollut huolissani Kuopion Pelastusopiston tulevaisuudesta, riittävän rahoituksen saannista valtiolta on ollut ongelmia. Kuopion Pelastusopistossa koulutetaan pelastusalan henkilöitä. Koulutus on ollut tehokasta ja puitteet koulutuksen toteuttamiseen Kuopiossa ovat hyvät. Huolena on ollut, että kaikki pelastusalan koulutus siirtyy Helsinkiin. Pelastajista on pulaa nyt ja varsinkin tulevaisuudessa ja myös maakunnissa ja siksi tarvitaan lisämäärärahaa koulutuksiin.

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi esittämääni kirjalliseen kysymykseeni pelastusalan koulutuksesta. Ministerin vastauksessa kerrotaan hallituksen esittäneen yhteensä 1,95 miljoonan lisämäärärahan Pelastusopiston pelastajakoulutuksen lisäämiseen ja ruotsinkielisen pelastajakoulutuksen toteuttamiseen. Lisämäärärahaehdotuksessa 14.11. on mainittu, että pelastustoimelle ehdotetaan 350 000 euroa pelastajakoulutuksen lisäämiseen sekä 1,6 miljoona euroa ruotsinkielisen pelastajakurssin järjestämiseen. Esityksessä ei ole eritelty, tulisiko lisämääräraha Kuopioon vai Helsinkiin.

Kysyinkin uudestaan kirjallisella kysymyksellä uudelta sisäministeriltä, mikä on Kuopion Pelastusopistolle nyt osoitettava tarkka rahoituksen määrä ja kuinka Kuopion Pelastusopiston jatkuva säännöllinen rahoitus on suunniteltu turvattavan. Ministeri Mikkoselta tuli vastaus, mutta valitettavasti ei lakisääteisessä ajassa.

Vastauksessaan ministeri Mikkonen kertoo, että Pelastusopistolle esitetään yhteensä 17,7 miljoonan euron määrärahaa ja lisätalousarviossa pelastajakoulutuksen lisäämiseen 1,95 milj. euron ja ruotsinkielisen pelastajakurssin järjestämiseen 1,6 milj. euroa, ja se on tarkoitettu nimenomaan Kuopion Pelastusopiston käyttöön. Mikkosen mukaan hallitus pyrkii turvaamaan Pelastusopiston jatkuvan rahoituksen talousarvio- ja julkisen talouden suunnitelman prosesseissa. Tämä on erittäin hyvä uutinen. On tärkeää nostaa esille ja muistuttaa Kuopion pelastusopiston tulevaisuuden varmistaminen.

Ministeri Ohisalon antamaa vastausta Kuopion Pelastusopistosta joutuu vielä ministeri Mikkonen tarkentamaan

Olen ollut huolissani Kuopion Pelastusopiston tulevaisuudesta, riittävän rahoituksen saannista valtiolta on ollut ongelmia. Kuopion Pelastusopistossa koulutetaan pelastusalan henkilöitä. Koulutus on ollut tehokasta ja puitteet koulutuksen toteuttamiseen Kuopiossa ovat hyvät. Pelastajista on pulaa nyt ja varsinkin tulevaisuudessa ja siksi tarvitaan lisämäärärahaa koulutuksiin.

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi esittämääni kirjalliseen kysymykseeni 19.11.2021 pelastusalan koulutuksesta (KKV600/2021). Ministerin vastauksessa kerrotaan hallituksen esittäneen yhteensä 1,95 miljoonan lisämäärärahan Pelastusopiston pelastajakoulutuksen lisäämiseen ja ruotsinkielisen pelastajakoulutuksen toteuttamiseen. Lisämäärärahaesityksessä 14.11.2021 ei kuitenkaan ole mainintaa, että tämä 1,95 miljoonaa olisi kohdistettu Kuopion Pelastusopistolle.

Lisämäärärahaehdotuksessa on mainittu, että pelastustoimelle ehdotetaan 350 000 euroa pelastajakoulutuksen lisäämiseen sekä 1,6 miljoona euroa ruotsinkielisen pelastajakurssin järjestämiseen. Esityksessä ei ole eritelty mihin kohteeseen rahoitusta esitetään. Kysyinkin uudestaan kirjallisella kysymyksellä uudelta sisäministeriltä, mikä on Kuopion Pelastusopistolle nyt osoitettava tarkka rahoituksen määrä ja kuinka Kuopion Pelastusopiston jatkuva säännöllinen rahoitus on suunniteltu turvattavan.

Riittääkö pelastusalan ammattilaisia myös tulevaisuudessa?

Pidän pelastuslaitosten roolia merkittävänä kansalaisten turvallisuuden takaamisessa. Kuopiossa sijaitseva Pelastusopisto on sisäministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisesta perus- ja täydennyskoulutuksesta sekä poikkeusoloihin varautumisen koulutuksesta.  Lisäksi Pelastusopisto vastaa kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja lähettämisestä operaatioihin.

Pelastuslaitoksien arvioiden mukaan tarvittaisiin 1000 uutta pelastajaa nykyisen koulutustuotannon lisäksi vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Kuopion pelastusopistolle ei ole budjetoitu ensi vuodelle rahoitusta pelastajakoulutuksen lisäämiseksi.

Sosiaali- ja terveysuudistuksen myötä pelastusalan hallinto siirtyy uusille, perustettaville alueellisille hallinnonyksiköille. On tärkeää, että muutosvaiheessakin ja sen jälkeen huomioidaan alan koulutuksen tarvitsema rahoitus. Palomiesten rekrytoinnissa on ollut jo nyt haasteita. On tärkeää, että alan houkuttavuus säilyy ja alalle opiskelevia löytyy.

Kun vielä huomioidaan, että Kevan tietojen mukaan vuosina 2000 – 2015 eläköityneistä palomiehistä 40 % eläköityi fyysisien vaivojen takia ja näiden keski-ikä oli 51,5 vuotta, niin tilanne on huolestuttava.