Vaalien jälkeen tehtävät vaaliliitot vääristävät äänestystuloksia

Tammikuussa, vuonna 2022 ovat ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan luottamushenkilöitä niin sosiaali- ja terveystoimen, kuin pelastustoimen tehtäviin. Kuntavaaleissa ongelmia ovat aiheuttaneet vaalien jälkeiset vaaliliitot. Vaaliliitoista ei äänestäjällä ole silloin etukäteen tietoa. Teknisessä vaaliliitossa vaalien jälkeen voidaan vaalitulosta ikään kuin manipuloida mieleisekseen ja näin ollen vaalitulos voi vääristyä. Vaaliliiton tehneitä puolueita käsitellään kuin se olisi yksi iso puolue ja siten se hyötyy esimerkiksi puheenjohtajuuksia määritettäessä toisten puolueiden kustannuksella.

Jos vaaliliitto tehdään ennen vaaleja, tietää äänestäjä, että tietylle puolueelle annettu ääni voi hyödyttää myös toista puoletta. Vaalien jälkeen tehty vaaliliitto ei ole avoin äänestäjää kohtaan ja äänestäjä ei äänestäessään tiedä, mitkä muutkin puolueet voivat hyötyä äänestäjän antamasta äänestä. Kaikki puolueet ovat tehneet vaaliliittoja.

Äänestysprosentin lasku on huolestuttavaa. Tekniset vaaliliitot, joilla voidaan tietyt puolueet tai henkilöt syrjäyttää luottamuspaikkajaossa sivuun, eivät ole hyväksi demokratialle ja äänestysinnolle. Vaalituloksen kunnioittaminen paranee, jos teknisiä vaaliliittoja ei tehdä vaalien jälkeen. Olen tehnyt asiasta myös lakialoitteen, vaalien jälkeiset vaaliliitot kiellettäisiin.

Tein asiasta vielä kirjallisen kysymyksen ministerille, kuinka aiotaan toimia, jotta aidon vaalituloksen kunnioittaminen toteutuu aluevaaleissa ja aiotaanko lähestyvissä aluevaaleissa kieltää vaalien jälkeiset tekniset vaaliliitot, joilla voidaan vaalitulosta vaalien jälkeen manipuloida.

Onko nyt varauduttu aluevaalien pitämiseen ajallaan ja koronaturvallisesti?

Kuntavaalit siirrettiin koronan takia, koska niitä ei selvitysten mukaan voitu järjestää koronaturvallisesti. Terveysturvallisuus on tärkeää, jotta koronaa saadaan hillittyä ja tartuntoja vähemmäksi. Koronatilanne näyttää Suomessa heikkenevän. Tällä viikolla on ilmoitettu merkittävää nousua sekä tartunnoissa, että sairaalahoidossa olevissa. Suunnitellut aluevaalit ovat muutaman kuukauden kuluttua. Jos vaalit järjestetään suunnitellussa aikataulussa, on huomioitava koronaturvallisuus. Kuntavaalien koronaturvallisuuteen varautuminen ja ennakoiminen jäi vähälle ennakkohuomioille ja vaalit siirrettiin. Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, miten hallitus on varautunut aluevaalien mahdolliseen siirtoon huonontuneen koronatilanteen takia.