Vaadin ministeriltä selvitystä Mannerheimintien leiriytyjien kustannuksista yhteiskunnalle ja mielenosoitusten yhdenvertaisesta kohtelusta

Pääkaupunki Helsingissä järjestettiin mielenosoitus, joka katkaisi liikenteen pitkäksi aikaa Mannerheimintiellä. Sisäministeriö valmistelee poliisin toimintaan liittyvän lainsäädännön ja yhteiskunta rahoittaa poliisin toimintaa. Veronmaksajilla on oikeus tietää mihin veroeuroja käytetään. Yhteiskunnan kustannuksiin osallistuu suomalainen veronmaksaja. Paikalla oli runsaasti poliiseja ja kalustoa. Onko todella niin, että yhteiskunnan varoilla ja poliisin suojaamana voi tukkia pääkaupungin pääväylän määräämättömäksi ajaksi. Onkin syytä kysyä, onko jokaisella kansalaisella täysin yhtenäinen oikeus katkaista julkinen liikenneväylä missä vain osoittaakseen mieltä rajattoman pitkäksi aikaa yhteiskunnan verovarojen maksaessa järjestelyt ja täysin ilman minkäänlaista korvausvastuuta yhteiskunnalle aiheuttamistaan kustannuksista? On myös syytä kysyä, aikooko ministeriö muuttaa lainsäädäntöä tältä osin.

Esitin eduskunnalle ministerin vastattavaksi kaksi kirjallista kysymystä. Ensimmäisessä kysyin, onko jokaisella kansalaisella täysin yhtenäinen oikeus katkaista julkinen liikenneväylä missä vain ja milloin vain osoittaakseen mieltä rajattoman pitkäksi aikaa yhteiskunnan verovaroin maksaessa järjestelyt ja täysin ilman minkäänlaista korvausvastuuta yhteiskunnalle aiheuttamistaan kustannuksissa.

Toisessa kirjallisessa kysymyksessä kysytään, paljonko kaikkiaan tuli maksamaan Mannerheimintien mielenosoitus yhteiskunnalle, kun mukaan lasketaan poliisin kulut, liikenteen katkaisusta aiheutuneet kulut ja muut mahdolliset kulut. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan vastausta.

En ole tyytyväinen ministeri Ohisalon vastaukseen

Poliisin verkkosivuilla julkaistiin 17.11.2020 ilmoitus, että Elokapina-ryhmän mielenosoitus katkaiseen liikenteen yli viiden tunnin ajaksi Helsingin keskustassa. Liikenteen ohjauksesta vastasi poliisi ja julkinen liikenne kulki poikkeusreittejä. Osa alueen vanhuksista tai työ-, koulu- tai asiontimatkalaisista ei pystynyt käyttämään tarvitsemiaan julkisenliikenteen pysäkkejä.

Poliisilla selkeä ohjeistus

Poliisin oma ohjeistus mielenosoituksen järjestäjille ohjeistaa, että soveltuva paikka mielenosoituksille on sellainen, jossa se ei häiritse liikennejärjestelyjä, liikkumista yleisellä paikalla tai estä pääsyä esimerkiksi johonkin liiketilaan. Poliisi voi myös siirtää mielenosoituksen, jos se häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä tai jos liikenteen sujuvuus sitä vaatii. Kadun sulkeminen viideksi tunniksi liikenteeltä ei varmasti ole näiden ohjeiden mukaista.

Kirjallinen kysymys

Esitin ministerille kirjallisen kysymyksen, onko ministeriö hyväksymässä mielenosoituksissa julkisen tien käytön häiriintymisen jopa sallimalla katkaista liikenne ja estää tien käyttö, ilmoituksen perusteella ja poliisin avustuksella.

Ministeri Ohisalo vastasi kirjalliseen kysymykseen näin:

”Kokoontumislaissa säädellään kokouspaikoista ja niitä koskevista rajoituksista. Yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sellaisessa kokoustarkoitukseen soveltuvassa yleisessä paikassa. Jos yleisen kokouksen järjestäminen ilmoitetussa paikassa vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti muun muassa sivullisia tai liikennettä, poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan osoittaa kokouksen siirrettäväksi toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että häiriön voidaan katsoa objektiivisin perustein ylittävän kohtuuden rajat.

Mielenosoituksia koskevista rajoituksista päätetään kokoontumislaissa säädetyillä tavoilla itsenäisesti poliisissa eikä sisäministeriöllä ole roolia tässä päätöksenteossa.”

Ministeri siis pesi kätensä koko jutusta

Julkiset tiet ovat tehty liikkumista varten. Julkisen tien käytön rajoittamiselle pitää olla perusteet. Helsingissä on liikenteen kulkua estetty aikaisemminkin estetty mielenosoituksella, johon poliisi on puuttunut. Tuolloin mm. sisäministeri, jonka toimenkuvaan kuuluvat myös poliisiasiat ja sisäinen turvallisuus, kyseenalaisti poliisin toimintaa. Kuinka paljon vastuuministerin kannanotot vaikuttivat poliisin toimintaan seuraavassa mielenosoituksessa?

Onko Elokapina-ryhmällä erivapauksia?

Elokapina määrittää itse toimintaansa omilla nettisivuillaan, että he käyttävät mm. kansalaistottelemattomuutta saadaksemme aikaan tarvittavia muutoksia. Kansalaistottelemattomuus on määritelmän mukaan yksiselitteisesti lainvastaista toimintaa ja kansalaistottelematon henkilö rikkoo vakaumuksellisista syistä lakia.

Mielipiteenvapaus ja sananvapaus ovat tärkeitä. On julkisen pohdinnan paikka, onko julkisen liikenteen pysäyttäminen mielenosoituksen vuoksi poliisin avustamana hyväksyttävää. Pohdintaa aiheuttaa myös se, voiko mikä tahansa mielenosoitus vain ilmoituksen perusteella katkaista liikenteen missä päin Suomea tahansa ja mitenkä pitkäksi aikaa tahansa. Onko huolestuttava, jos poliisi ei kohta uskalla puuttua mielenosoituksiin, ei edes, jos liikenne katkaistaan.

Jotain rajaa mielenosoituksiin, ministeri Ohisalo!

Julkiset tiet ovat tehty liikkumista varten. Julkisen tien käytön rajoittamiselle pitää olla perusteet. Helsingissä on liikenteen kulkua estetty aikaisemminkin estetty mielenosoituksella, johon poliisi on puuttunut. Tuolloin mm. sisäministeri, jonka toimenkuvaan kuuluvat myös poliisiasiat ja sisäinen turvallisuus, kyseenalaisti poliisin toimintaa.

Poliisin verkkosivuilla julkaistiin 17.11.2020 ilmoitus, että Elokapina-ryhmän mielenosoitus katkaiseen liikenteen yli viiden tunnin ajaksi Helsingin keskustassa. Liikenteen ohjauksesta vastaa poliisi ja julkinen liikenne kulkee poikkeusreittejä. Osa alueen vanhuksista tai työ-, koulu- tai asiontimatkalaisista ei pysty käyttämään tarvitsemiaan pysäkkejä.

Poliisilla selkeä ohjeistus

Poliisin oma ohjeistus mielenosoituksen järjestäjille ohjeistaa, että soveltuva paikka mielenosoituksille on sellainen, jossa se ei häiritse liikennejärjestelyjä, liikkumista yleisellä paikalla tai estä pääsyä esimerkiksi johonkin liiketilaan. Poliisi voi myös siirtää mielenosoituksen, jos se häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä tai jos liikenteen sujuvuus sitä vaatii. Kadun sulkeminen viideksi tunniksi liikenteeltä ei varmasti ole näiden ohjeiden mukaista.

Onko Elokapina-ryhmällä erivapauksia?

Elokapina määrittää itse toimintaansa omilla nettisivuillaan, että he käyttävät mm. kansalaistottelemattomuutta saadaksemme aikaan tarvittavia muutoksia. Kansalaistottelemattomuus on määritelmän mukaan yksiselitteisesti lainvastaista toimintaa ja kansalaistottelematon henkilö rikkoo vakaumuksellisista syistä lakia.

Mielipiteenvapaus ja sananvapaus ovat tärkeitä. On julkisen pohdinnan paikka, onko julkisen liikenteen pysäyttäminen mielenosoituksen vuoksi poliisin avustamana hyväksyttävää. Pohdintaa aiheuttaa myös se, voiko mikä tahansa mielenosoitus vain ilmoituksen perusteella katkaista liikenteen missä päin Suomea tahansa ja mitenkä pitkäksi aikaa tahansa. Onko huolestuttava, jos poliisi ei kohta uskalla puuttua mielenosoituksiin, ei edes, jos liikenne katkaistaan.

Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, onko ministeriö hyväksymässä julkisen tien käytön häiriintymisen jopa sallimalla katkaista liikenne ja estää tien käyttö, ilmoituksen perusteella, mielenosoitustarkoituksessa, poliisin avustuksella.

Tarvitaan uusia toimia, jotta väkivaltaista mellakointia poliisia vastaan ei jatkossa tapahdu

Helsingin Hietaniemessä oli juhannuksena mittava poliisioperaatio. Kahden nuorisojoukon välisestä tappelusta yksi henkilö otettiin poliisin haltuun. Kun häntä kuljetettiin poliisiautolle, alkoi aggressiivisesti käyttäytynyt nuorisojoukko piirittää poliisipartioita, heittää kiviä ja pulloja ja ampua ilotulitusraketteja kohti poliisia ja poliisiautoja. Suomessa näin suuria poliisia vastaan osoitettuja tilanteita ei ole juurikaan aiemmin ollut.

Paikalle tarvittiin noin 30 poliisipartiota

Poliisi kertoo joutuneensa käyttämään tilanteessa kaasusumutinta varoitettuaan joukkoa ensin useita kertoja. Kukaan nuorista ei loukkaantunut tilanteessa. Muutama poliisi sai jonkinasteisia vammoja raketeista ja ainakin kuusi poliisiautoa vaurioitui. Myös yksityishenkilöiden autoja vaurioitui yhteensä kolme. Autoista on rikkoutunut ikkunoita ja niissä on lommoja.

Poliisi huolehtii turvallisuudesta ja järjestyksestä. On tärkeää, että poliisin toimintaan panostetaan riittävästi resursseja ja toiminta turvataan.

Poliisia väkivaltaisella vastustamisella voi olla ikäviä seurauksia nuoren loppuelämään

Kaikki kiinni otetut viisi henkilöä olivat miehiä ja alle 18-vuotiaita. Tutkinnan rikosnimikkeeksi ovat tarkentuivat tässä vaiheessa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja vahingonteko. Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta harvoin selviää pelkillä sakoilla. Yleensä rangaistusasteikko lähtee ehdollisesta vankeudesta. Tapaukset ovat vakavia, koska väkivallan kohteena on virkamies.

Viranomaisilla on laissa poikkeuksellisen vahva suoja fyysiseen koskemattomuuteen, sillä lain tarkoituksena on suojella viranomaistoimintaa ja tarjota työrauha. Suoja ei koske vain poliiseja vaan kaikkia julkisen vallan käyttäjiä kunnan ja kirkon virkamiehistä tuomareihin.

Suomessa on hyvin koulutettu poliisi

Suomalainen poliisi käyttää harvoin voimakeinoja, ja siksi kansalaiset luottavat poliisiin eivätkä käytä väkivaltaa poliisia vastaan. Tämä taas vähentää poliisin tarvetta käyttää voimakeinoja. Suomessa poliisit koulutetaan ammattikorkeakoulussa ja koulutus kestää kolme vuotta.

Tilanne on täysin erilainen vaikkapa Yhdysvalloissa, jossa poliisin liiallinen voimakeinojen käyttö on laukaissut paljon voimakkaita mielenosoituksia. Osasyynä poliisien liialliseen voimankäyttöön pidetään juuri poliisien lyhyttä koulutusta. Yhdysvalloissa poliisiksi valmistutaan keskimäärin yhdeksän kuukauden opiskelun jälkeen. Tästä ajasta noin kolme kuukautta vietetään kentällä harjoittelussa.

Ruotsissa esimerkiksi Göteborgissa ja Tukholmassa näyttää mellakointi yleistyneen

Ruotsin poliisi julkaisi vuosi sitten listan maan ongelmalähiöistä. Kaiken kaikkiaan ongelma-alueita listattiin 60. Ruotsin poliisi määrittelee ongelmalähiöt erityisesti neljää kriteeriä käyttäen: asukkaiden halukkuutta osallistua oikeusjärjestelmän toimintaan, poliisin mahdollisuutta tehdä työnsä, rinnakkaisia yhteiskuntarakenteita sekä ääriliikkeitä, erityisesti ääri-islamismia.

Tietyillä alueilla poliisin toiminta vaatii hankalia erityistoimia, kuten kahden partioauton käyttämistä yhden sijaan ja erityistä varustautumista. Tällaista emme halua Suomeen.

Samaan aikaan Ruotsissa keskusteluun on noussut poliisiin kohdistuva väkivalta. Kynnys vakaviinkin hyökkäyksiin näyttää madaltuneen. Poliisin kotitaloa tulitettiin Västeråsissa, poliisiauto räjäytettiin Malmössä ja poliiseja kohti ammuttiin raketteja eri puolilla Ruotsia.

Kirjallinen kysymys

Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, mihin uusiin toimiin hallitus ryhtyy estääkseen jatkossa mahdollisen poliisia vastaan kohdennetun samankaltaisen aggressiivisen toiminnan tai mellakoinnin.