Parasta politiikassa on, 

että asioihin voi

oikeasti vaikuttaa.

- Minna Reijonen

kansanedustaja

 

Olen Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen

Savo-Karjalan vaalipiiristä.

 

 

Politiikka on lähellä sydäntäni, sillä pidän yhteisten asioiden hoitamisesta.

 

Poliittisilla arvoilla on väliä, siksi Perussuomalaiset

 

 

Elämme Suomen itsenäisyydenajan poikkeuksellisinta aikaa. Tämä aika tullaan muistamaan. Tätä aikaa ei muisteta poliittisista puheista, eikä siitä, että tavataan kavereita, käydään kylässä tai tapahtumissa. Tämä aika muistetaan kriisiajasta, korona-ajasta. Asia on vakava. On kuitenkin tärkeää, että katsotaan tulevaisuuteen. Nyt on tärkeää huomioida perheet, yritykset ja kaikki muut, mitkä vaikuttavat siihen, että Suomi selviää.

 

Tämä aika on epävarmuuden aikaa. Epävarmuutta tunnetaan perheissä ja sitä tunnetaan yrityksissä. On epävarmuutta siitä miten läheiset jaksavat, on epävarmuutta siitä, milloin korona-aika on ohi, kuka sairastuu, mitä tapahtuu ja miten talous jaksaa. On paljon epävarmoja asioita. Sen takia on tärkeää pitää yhteyttä läheisiin.

 

Ennen kaikkea on tärkeää huomioida nyt mitä Suomi ja suomalaiset tarvitsevat, jotta noustaan ylös tästä koronakriisistä. Meidän on tärkeää miettiä sitäkin, että EU ei välttämättä selviä tästä. Voi olla näin, että paljon yrityksiä ajautuu ahtaalle, perheissä on hankaluuksia, on rahaongelmia, on työttömyyttä ja lomautuksia.

 

Meidän täytyy miettiä mikä on nyt oleellista ja keskittyä siihen. Hallitusohjelmassa on toki hyviäkin asioita, mutta hallitusohjelma pitäisi nyt muuttaa kokonaan. Ei voi olla niin, että ilmastopoliittiset asiat ovat oleellisimpia. Liian kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ei kannata nyt yrittääkään saavuttaa. Samoin hallitusohjelmassa on Afrikka-ohjelma. Sekin on liian kunnianhimoinen. Meidän pitää keskittyä kotimaan asioihin. Samoin näyttää olevan tulossa henkilötunnusuudistus. Sitä ei kannata tässä vaiheessa viedä eteenpäin. Ei ole mitään järkeä alkaa uusimaan henkilötunnuksia, vaan keskittyä tähän koronakriisin hoitoon. Se on nyt tärkeintä.

 

Perussuomalaisuus on aina perustanut siihen, että suomalaisten asiat hoidetaan etusijalla. Perussuomalaiset haluaa tehdä sitä työtä myös jatkossakin.

 

Epäkohtia on tärkeää nostaa esille ja miettiä parannusehdotuksia. Salailu ei kuulu politiikkaan. Kansaa täytyy kuunnella. On tärkeää tiedottaa asioista, kertoa mielipiteitään ja ajatuksiaan myös vaalien välillä.

 

Pidetään huolta suomalaisista - koko Suomessa ja jokaisessa elämänvaiheessa.

Elinvoimainen maaseutu on kunnia-asia. Tarvitsemme huoltovarmuuden ja kotimaista ruokaa

 

Haja-asutusalueita ei voi asuttaa ilman toimivia liikenneyhteyksiä tai kunnossa olevaa tiestöä

 

Perusterveydenhoitoa, vanhustenhoitoa ja lastenhoitoa on saatava myös isojen kaupunkien ulkopuolella

Omaishoidon tulee olla verotonta. Valtion tulisi huolentia omaishoidontuen järjestämisestä kuntien sijaan, muuten kuntarajat voivat vaikuttaa siten, että tuki on erisuuruinen eri kunnissa.

Yrityksille tulee taata keinot selviytyä, menestyä ja työllistää suomalaisia. Turhaa burokratiaa tulee karsia.

 

Pienyrityksille helpotuksia esimerkiksi työntekijöiden palkkaamiseen.

Oman maamme asiat tulee laittaa etusijalle.

 

Kiintiöpakolaisten määrää ei tule korottaa. Kehitysapurahoja tulee vähentää. Hallitsemattomaan maahanmuuttoon tulee puuttua.

Oppisopimuskoulutusta tulee lisätä.

Itä-Suomessa on ytyä.

 

Ei liiallista Helsinki-keskeisyyttä.

EU-kriittisyys. Ei liittovaltiokehitykselle.

Suomi ei voi olla vain nettomaksaja. Maksuille tulee saada vastinetta.